ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie / Obwieszczenie Burmistrza Trzciela zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) dla inwestycji polegającej na: instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 174/4 oraz 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-18 13:27:31 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.12.2020.JG
 
Zawiadomienie / Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji
 o  środowiskowych  uwarunkowaniach
(bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko)
 
             Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, art. 104, art. 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.) zawiadamia, że zakończył, prowadzone na wniosek: SUNLEMA Sp. z o.o., ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław, postępowanie administracyjne i dnia 12.01.2022 r. wydał decyzję nr 1/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:
 
instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 174/4 oraz 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest SUNLEMA Sp. z o.o., ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z opiniami i wydaną decyzją udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Stronom w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji służą uprawnienia określone w art.111 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu następuje w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy o ooś (t.j. (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), który mówi, że jeżeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.
 
                                                                                                      Burmistrz Trzciela
 
                                                                                                ( - ) Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-18 13:26:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-18 13:27:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-18 13:27:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony