ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – (10 kpa)- (po ponownym rozpatrzeniu sprawy) dla inwestycji polegającej na: - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr MIR3055A wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzną linia zasilająca, kanalizacją teletechniczną dla światłowodu) przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 1027/9 w obrębie ewidencyjnym Jasieniec gmina Trzciel

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-17 10:30:03 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.3.2022.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela kończące postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – (10 kpa)
 (po ponownym rozpatrzeniu sprawy)
 
Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamia, że kończy, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, postępowanie administracyjne (10 kpa) prowadzone na wniosek P4 Sp.z o.o. z siedzibą ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa - adres do korespondencji: ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, pełnomocnik Pan Robert Weinstok, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
- budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr MIR3055A wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(wewnętrzną linia zasilająca, kanalizacją teletechniczną dla światłowodu) przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 1027/9 w obrębie ewidencyjnym Jasieniec gmina Trzciel
 
Inwestorem jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Pełnomocnik: Pan Robert Weinstok.
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) strony mogą zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z uzgodnieniami, postanowieniami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu-Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Stosownie do art. 63 kpa wnioski, uwagi lub zastrzeżenia wnosić należy w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu następuje w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostępnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu–zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o p.z.p. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 503 ze zm.).
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
Burmistrz Trzciela
( - )  Jarosław Kaczmarek
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-17 10:30:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-17 10:30:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-17 10:30:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony