ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 275 oraz na części działki 251 i 236/6 w obrębie Lutol Suchy gmina Trzciel oraz na działce o nr ewid. 21 oraz na części działki 24/2 obręb Panowice gmina Trzciel, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-08 09:04:26 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.9.2023.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o zakończonym postępowaniu
 i wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Burmistrz Trzciela zawiadamia, że zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z  2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r, poz. 977 ze zm.),  że zakończył, prowadzone na wniosek Gminy Trzciel, w imieniu której działa pełnomocnik Pan     Marcin Jarnut, postępowanie administracyjne i dnia 03.11.2023r. wydał decyzję nr 9 / 2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
 
- budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 275 oraz na części działki 251 i 236/6 w obrębie Lutol Suchy gmina Trzciel oraz na działce o nr ewid. 21 oraz na części działki 24/2 obręb Panowice gmina Trzciel, woj. lubuskie.
 
Inwestor – Gmina Trzciel
 
Pełnomocnik – Marcin Jarnut
 
            Stosownie do art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z wydaną decyzją udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu (pokój nr 8) w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
 
. Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach - zgodnie z art. 111. § 1. K.p.a (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775).
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu nastąpi w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostępnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu – zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o p.z.p. (Dz.U. z 2023r. poz. 977).
 
                                                               Burmistrz Trzciela
                                                    ( - )   Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-08 09:04:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-08 09:04:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-08 09:05:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
41 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony