ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – (10 kpa) dla inwestycji polegającej na: - rozbudowie zakładu przetwarzania odpadów, poprzez budowę boksów magazynowych wraz z utwardzeniem terenu, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 827 w obrębie Brójce gmina Trzciel

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-30 09:34:41 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak:  GP.6730.38.2023.JK
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela    kończące postępowanie
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – (10 kpa)
 
Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2023 r., poz. 775) oraz z art. 53 ust.1 i 66a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), zawiadamia, że kończy postępowanie administracyjne (10 kpa) prowadzone na wniosek Elektrorecykling Polska Sp. z o. o.,, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na:
- rozbudowie zakładu przetwarzania odpadów, poprzez budowę boksów magazynowych wraz z utwardzeniem terenu, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 827 w obrębie Brójce gmina Trzciel
 
 
Inwestor:  Elektrorecykling Polska Sp. z o. o., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ) strony mogą zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, z postanowieniami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu-Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. - podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie  swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
Burmistrz Trzciela
 
(-) Jarosław Kaczmarek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-30 09:34:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-30 09:34:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-30 09:34:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony