ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec

Informacja ogłoszona dnia 2016-09-14 12:21:29 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w powiązaniu art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu nr IX/73/2011 roku z dnia 31 sierpnia 2011 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec, zmienionej uchwałą nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec,
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Projekt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w od 24 sierpnia 2016 roku do 23 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektów planów miejscowych w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu miejscowego jest Burmistrz Trzciela.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
1)    opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
2)    opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
3)    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Burmistrz Trzciela
( - )   Jarosław Kaczmarek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Greczyło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Greczyło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-14 12:21:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-14 12:21:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-19 09:34:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1356 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony