ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Wybudowanie hali przemysłowo-magazynowej z częścią biurową oraz wiatą wraz z dojazdem, placem manewrowym i parkingiem dla firmy Sünkel c.u.e. Sp. z o.o.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-07-26 14:18:15 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

GP. 6220.1.2019.JG
 
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, 101 § 1, § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia  z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22.07.2019 r. z urzędu  zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 „Wybudowaniu hali przemysłowo-magazynowej z częścią biurową oraz wiatą wraz z dojazdem, placem manewrowym i parkingiem dla firmy Sünkel c.u.e. Sp. z o.o.” na terenie istniejącego zakładu Sünkel c.u.e. Sp. z o.o. na działkach o nr ewidencyjnym 737, 738, 739, 740, 741, 742 należących do spółek Sünkel c.u.e. Sp. z o.o. oraz CUE Sp. z o.o. położonych w miejscowości Brójce, gmina Trzciel w województwie lubuskim.
 
 
Postepowanie administracyjne – zgodnie z art. 69 ust.4 ustawy o ooś. zawieszono do czasu przedłożenia organowi raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
                                                            
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony