ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Pomoc socjalna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UZYSKANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:36:32 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

UZYSKANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
WYMAGANE DOKUMENTY
    Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego – druk wniosku załączniki nr 1 i 2 doUchwały Rady Miejskiej w Trzcielu nr:LXI/340/10 z dnia 28.10.2010r.
Druk wniosku dostępny jest:
    w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, biuro nr 9,
    w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu,
    na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu www.bip.trzciel.pl
Do wniosku należy załączyć:
    Oryginał lub kserokopię dokumentu potwierdzającego zaistnienie zdarzenia losowego.
    Oryginał zaświadczenia ze szkoły, do której uczęszcza uczeń w danym roku szkolnym (dotyczy uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Miasta i Gminy Trzciel).
    Zgodę pełnoletniego ucznia lub rodziców/opiekunów prawnych na złożenie wniosku (w przypadku składania wniosku przez dyrektora szkoły).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Organizacyjno-Administracyjny
Złożenie dokumentów: Parter, Sekretariat pokój nr 2,
Odbiór dokumentów: decyzję można odebrać osobiście, Parter, Pokój nr 9, Tel.  (95) 7431402, lub zostanie wysłana pocztą
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek -piątek 7:30-15:30
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
    Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.
    Dołącz do wniosku wymagane załączniki.
    Złóż wniosek w pokoju nr 9
    Poczekaj na załatwienie sprawy. Pracownik poinformuje Cię o możliwości odebrania decyzji (decyzję można odebrać osobiście lub przesłać pocztą.
    Odbierz zasiłek szkolny – kasa Urzędu Miejskiego w Trzcielu – w terminie i godzinach wskazanych w decyzji.

OPŁATY
Brak
TRYB ODWOŁAWCZY
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Trzciela.
DODATKOWE INFORMACJE
    Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien być złożony w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego.
    Uprawnieni do otrzymania zasiłku szkolnego są uczniowie mieszkający na terenie Miasta i Gminy Trzciel.
    Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
PODSTAWA PRAWNA
    Art. 90 e, m, n Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
    Art. 6 ust. 2 pkt 2 ust Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
    Art. 104 i art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
    Uchwała Nr LXI/340/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28.10.2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym .
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Cichowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Cichowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 01:34:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 01:36:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-19 01:36:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1827 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony