ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 811
Data podjęcia
2016-03-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
Nr aktu prawnego
XV/106/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 812
Data podjęcia
2016-03-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2016 rok”
Nr aktu prawnego
XV/105/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 813
Data podjęcia
2016-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
112/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 814
Data podjęcia
2016-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły, przedszkola oraz nauczyciela, któremu powierzono czasowo pełnienie obowiązków dyrektora
Nr aktu prawnego
111/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 815
Data podjęcia
2016-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
110/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 816
Data podjęcia
2016-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
109/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 817
Data podjęcia
2016-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wyposażenia oraz materiałów w związku ze zmianą Sołtysa Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
108/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 818
Data podjęcia
2016-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
Nr aktu prawnego
107/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 819
Data podjęcia
2016-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.
Nr aktu prawnego
106/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 820
Data podjęcia
2016-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2016 roku
Nr aktu prawnego
105/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji