ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:57:42 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie dla inwestycji polegającej na „przebudowie oczyszczalni ścieków”, działki nr 360/1, 360/2, 27/2, obręb 1 m. Trzciel, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie. Administrator Systemu
13:52:05 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel Administrator Systemu
13:50:48 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-10-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:35:44 Edycja elementu informacja Sołectwa Administrator Systemu
16:32:00 Edycja elementu informacja Sołectwa Administrator Systemu
08:07:03 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela dla inwestycji polegającej na instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW na działkach ewidencyjnych nr 214 i 216 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie. Administrator Systemu
08:04:25 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela dla inwestycji polegającej na instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 174/4 oraz 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie. Administrator Systemu
08:00:38 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w przedmiocie odtworzenia zniszczonych akt obejmujących postępowanie o potwierdzenie prawa rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej Administrator Systemu
08:00:34 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w przedmiocie odtworzenia zniszczonych akt obejmujących postępowanie o potwierdzenie prawa rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej
(widoczna od 2021-10-20 00:00:00 do 2021-11-02 00:00:00)
Administrator Systemu
08:00:02 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela dla inwestycji polegającej na instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 5 MW na działkach ewidencyjnych nr 181/1 oraz 182/4 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji