ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. płac

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Trzcielu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowy

Data udostępnienia: 2020-03-17

Ogłoszono dnia: 2020-03-17 przez

Termin składania dokumentów: 2020-03-27 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2020

Zlecający: Urząd Miejski w Trzcielu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • wykształcenie wyższe w zakresie Rachunkowości i finansów
 • minimum 2 - letnie doświadczenie na stanowisku ds. płac oraz w obsłudze systemów płacowych oraz systemu Płatnik
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • aktywność, rzetelność, komunikatywność, dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie kompletnej dokumentacji w zakresie płac
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń, umów zleceń, umów o dzieło, diet oraz innych świadczeń
 • Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy oraz ich rozliczanie
  z ZUS
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ich rozliczanie z US
 • Prowadzenie kasy Urzędu Miejskiego
 • Kompletowanie dokumentacji oraz weryfikacja sald wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
 • Kompletowanie dokumentacji oraz weryfikacja sald w zakresie realizowanych inwestycji
 • Prowadzenie ewidencji materiałów na kartach magazynowych oraz ich rozliczenie
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • praca wykonywana przy komputerze w wymiarze ponad 4 godzin dziennie, stanowisko pracy zlokalizowane na 1 piętrze budynku, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys - curriculum vitae
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy
 • Kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia (kserokopia dowodu osobistego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o tym że, nie toczy się wobec  kandydata postępowanie dyscyplinarne
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
 • Podpisane: klauzula informacyjna RODO oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-03-27 15:30:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzcielu)  do dnia 27 marca 2020 roku do godziny 15.30  pod adresem:
 
Urząd Miejski w Trzcielu
66 –320 Trzciel
Ul. Poznańska 22
z dopiskiem na kopercie: “ Referent ds. płac”
 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

VII. Informacje dodatkowe:

 • w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o konkursie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-17 19:32:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-17 19:33:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-01 09:50:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony