ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. gospodarki przestrzennej

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Trzcielu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2020-11-13

Ogłoszono dnia: 2020-11-13

Termin składania dokumentów: 2020-11-27 15:30:00

Nr ogłoszenia: 5/2020

Zlecający: Urząd Miejski w Trzcielu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • wykształcenie wyższe
 • min. 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku w zakresie gospodarki przestrzennej
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • aktywność, rzetelność, komunikatywność, dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Sporządzanie decyzji środowiskowych
 • Przygotowywanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego
 • Prowadzenie postępowań w zakresie inwestycji celu publicznego
 • Nadzór i koordynacja w zakresie ochrony zabytków
 • Inne zadania w zakresie gospodarki przestrzennej

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • praca wykonywana przy komputerze w wymiarze ponad 4 godzin dziennie, stanowisko pracy zlokalizowane na wysokim parterze budynku, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys - curriculum vitae
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy
 • Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia (kserokopia dowodu osobistego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o tym że, nie toczy się wobec  kandydata postępowanie dyscyplinarne
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
 • Podpisane: klauzula informacyjna RODO oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-11-27 15:30:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzcielu)  do dnia 27 listopada 2020 roku do godziny 15.30  pod adresem:
 
Urząd Miejski w Trzcielu
 66 –320 Trzciel
Ul. Poznańska 22
z dopiskiem na kopercie: „Referent ds. gospodarki przestrzennej”
 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
 
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

VII. Informacje dodatkowe:

w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o konkursie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-13 13:01:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-13 13:02:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-13 13:12:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony