ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Trzcielu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2021-05-07

Ogłoszono dnia: 2021-05-07

Termin składania dokumentów: 2021-05-19 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2021

Zlecający: Urząd Miejski w Trzcielu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • wykształcenie wyższe – w zakresie ochrony środowiska
 • doświadczenie w pracy na stanowisku w zakresie ochrony środowiska
 • prawo jazdy kat. B
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • aktywność, rzetelność, komunikatywność, dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Sporządzanie decyzji środowiskowych
 • Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew
 • Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
 • Nadzór i koordynacja w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt
 • Nadzór nad wykonywaniem prac interwencyjnych i robót publicznych
 • Nadzór nad pielęgnacją zieleni na terenie Gminy
 • Inne zadania w zakresie ochrony środowiska

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • praca wykonywana przy komputerze w wymiarze ponad 4 godzin dziennie, stanowisko pracy zlokalizowane na wysokim parterze budynku, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

V. Wymagane dokumenty:

 
  -   życiorys - curriculum vitae
  -   Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy
  -   Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia (kserokopia dowodu osobistego)
  -   Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
  -   Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o tym że, nie toczy się wobec  kandydata postępowanie dyscyplinarne
  -   Oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
  -  Podpisane: klauzula informacyjna RODO oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-05-19 15:30:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzcielu)  do dnia 19 maja 2021 roku do godziny 15.30  pod adresem:
 
Urząd Miejski w Trzcielu
 66 –320 Trzciel
Ul. Poznańska 22
 
z dopiskiem na kopercie: „Referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”
 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

VII. Informacje dodatkowe:

 • w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o konkursie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-07 12:00:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-07 12:00:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-25 11:29:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1031 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony