ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. gospodarki przestrzennej

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Trzcielu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Administracyjny

Data udostępnienia: 2020-09-25

Ogłoszono dnia: 2020-09-25

Termin składania dokumentów: 2020-10-06 15:30:00

Nr ogłoszenia: 3/2020

Zlecający: Urząd Miejski w Trzcielu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej
 • min. 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku w zakresie gospodarki przestrzennej
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • aktywność, rzetelność, komunikatywność, dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku może należeć między innymi:
•    Sporządzanie decyzji środowiskowych
•    Przygotowywanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego
•    Prowadzenie postępowań w zakresie inwestycji celu publicznego
•    Nadzór i koordynacja w zakresie ochrony zabytków
•    Inne zadania w zakresie gospodarki przestrzennej
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • praca wykonywana przy komputerze w wymiarze ponad 4 godzin dziennie, stanowisko pracy zlokalizowane na wysokim parterze budynku, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    życiorys - curriculum vitae
•    Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy
•    Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia (kserokopia dowodu osobistego)
•    Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
•    Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o tym że, nie toczy się wobec  kandydata postępowanie dyscyplinarne
•    Oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
•    Podpisane: klauzula informacyjna RODO oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-10-06 15:30:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzcielu)  do dnia 6 października 2020 roku do godziny 15.30  pod adresem:
Urząd Miejski w Trzcielu
 66 –320 Trzciel
Ul. Poznańska 22
z dopiskiem na kopercie: „Referent ds. gospodarki przestrzennej”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 • w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o konkursie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-25 11:23:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-25 11:25:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-21 08:42:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
253 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony