ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1221
Data podjęcia
2017-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2017 rok
Nr aktu prawnego
228/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1222
Data podjęcia
2017-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasieniec"
Nr aktu prawnego
225/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1223
Data podjęcia
2017-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/ 96 /2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociszewo
Nr aktu prawnego
XXVIII/218/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1224
Data podjęcia
2017-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w obrębach Rybojady i Jasieniec
Nr aktu prawnego
XXVIII/217/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1225
Data podjęcia
2017-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2017.
Nr aktu prawnego
XXVIII/216/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1226
Data podjęcia
2017-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.
Nr aktu prawnego
XXVIII/215/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1227
Data podjęcia
2017-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
XXVIII/214/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1228
Data podjęcia
2017-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/155/2004 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXVIII/213/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1229
Data podjęcia
2017-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
Nr aktu prawnego
XXVIII/212/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1230
Data podjęcia
2017-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: umorzenia wierzytelności pieniężnych
Nr aktu prawnego
224/2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji