ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1421
Data podjęcia
2016-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
145/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1422
Data podjęcia
2016-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: umorzenia wierzytelności pieniężnych
Nr aktu prawnego
144/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1423
Data podjęcia
2016-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
143/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1424
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska "MRÓWKA" Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
142/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1425
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2015 r. oraz pokrycie straty z lat ubiegłych Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska "MRÓWKA" Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
141/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1426
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysku i strat,udzielenia absolutorium Zarządowi Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska "MRÓWKA" Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
140/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1427
Data podjęcia
2016-06-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim”
Nr aktu prawnego
XVIII/125/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1428
Data podjęcia
2016-06-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2016 – 2024.
Nr aktu prawnego
XVIII/124/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1429
Data podjęcia
2016-06-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2016.
Nr aktu prawnego
XVIII/123/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1430
Data podjęcia
2016-06-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XVIII/122/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji