ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1391
Data podjęcia
2016-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Trzciela
Nr aktu prawnego
XXIII/158/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1392
Data podjęcia
2016-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
Nr aktu prawnego
XXIII/157/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1393
Data podjęcia
2016-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec
Nr aktu prawnego
XXIII/156/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1394
Data podjęcia
2016-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec
Nr aktu prawnego
XXIII/155/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1395
Data podjęcia
2016-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: umorzenia wierzytelności pieniężnych
Nr aktu prawnego
179/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1396
Data podjęcia
2016-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
178/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1397
Data podjęcia
2016-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2016 roku deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 880 000,00 zł.”
Nr aktu prawnego
177/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1398
Data podjęcia
2016-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: uruchomienia wypłaty zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli korzystający z opieki zdrowotnej.
Nr aktu prawnego
176/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1399
Data podjęcia
2016-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
175/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1400
Data podjęcia
2016-10-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Nr aktu prawnego
174/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji