ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 951
Data podjęcia
2016-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia Pani Dominiki Koniecznej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
Nr aktu prawnego
123/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 952
Data podjęcia
2016-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Nr aktu prawnego
122/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 953
Data podjęcia
2016-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: umorzenia wierzytelności pieniężnych
Nr aktu prawnego
121/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 954
Data podjęcia
2016-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2016 – 2024.
Nr aktu prawnego
120/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 955
Data podjęcia
2016-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
119/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 956
Data podjęcia
2016-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
118/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 957
Data podjęcia
2016-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
117/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 958
Data podjęcia
2016-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
116/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 959
Data podjęcia
2016-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, za 1 m2 gruntów komunalnych
Nr aktu prawnego
115/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 960
Data podjęcia
2016-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu w 2016 roku
Nr aktu prawnego
114/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji