Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1311
Data podjęcia
2016-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
165/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1312
Data podjęcia
2016-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
164/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1313
Data podjęcia
2016-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:" Wymiana pokrycia dachowego na budynku pełniącego funkcje ŚDS i OS przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzicelu"
Nr aktu prawnego
163/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1314
Data podjęcia
2016-10-04
Grupa tematyczna
Interpelacje
Tytuł aktu
Interpelacja Radnej Elżbiety Kaczmarek z dnia 8 września 2016 r
Nr aktu prawnego
4.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1315
Data podjęcia
2016-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
162/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1316
Data podjęcia
2016-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
161/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1317
Data podjęcia
2016-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XX/142/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1318
Data podjęcia
2016-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach
Nr aktu prawnego
XX/141/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1319
Data podjęcia
2016-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „Mądra głowa” dla dzieci uczęszczających w Gminie Trzciel w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych.
Nr aktu prawnego
XX/140/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1320
Data podjęcia
2016-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany uchwały nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości najemcom korzystającym z pierwszeństwa ich nabycia, a także stawki procentowej od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Nr aktu prawnego
XX/139/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji