Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 701
Data podjęcia
2016-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
178/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 702
Data podjęcia
2016-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2016 roku deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 880 000,00 zł.”
Nr aktu prawnego
177/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 703
Data podjęcia
2016-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: uruchomienia wypłaty zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli korzystający z opieki zdrowotnej.
Nr aktu prawnego
176/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 704
Data podjęcia
2016-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
175/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 705
Data podjęcia
2016-10-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Nr aktu prawnego
174/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 706
Data podjęcia
2016-10-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany zarządzenia nr 115/2016 Burmistrza Trzciela z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, za 1 m2 gruntów komunalnych
Nr aktu prawnego
173/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 707
Data podjęcia
2016-11-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2016.
Nr aktu prawnego
XXII/154/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 708
Data podjęcia
2016-11-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XXII/153/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 709
Data podjęcia
2016-11-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
Nr aktu prawnego
XXII/152/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 710
Data podjęcia
2016-11-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.
Nr aktu prawnego
XXII/151/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji