ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1311
Data podjęcia
2016-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry
Nr aktu prawnego
XXIV/166/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1312
Data podjęcia
2016-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały nr XVIII/122/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XXIV/165/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1313
Data podjęcia
2016-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2016, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XXIV/164/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1314
Data podjęcia
2016-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2016 – 2024.
Nr aktu prawnego
XXIV/163/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1315
Data podjęcia
2016-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2016
Nr aktu prawnego
XXIV/162/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1316
Data podjęcia
2016-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2017 – 2026.
Nr aktu prawnego
XXIV/161/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1317
Data podjęcia
2016-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2017 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/160/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1318
Data podjęcia
2017-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 189/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
189/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1319
Data podjęcia
2017-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Trzciel
Nr aktu prawnego
188/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1320
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
187/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji