Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1251
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Trzciel jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
Nr aktu prawnego
XXVII/194/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1252
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Nr aktu prawnego
XXVII/193/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1253
Data podjęcia
2017-03-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Trzciel ds. opracowania i wdrażania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzciel do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku”
Nr aktu prawnego
219/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1254
Data podjęcia
2017-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2017 rok
Nr aktu prawnego
218/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1255
Data podjęcia
2017-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie: nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzciel”
Nr aktu prawnego
217/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1256
Data podjęcia
2017-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
216/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1257
Data podjęcia
2017-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzcielu
Nr aktu prawnego
215/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1258
Data podjęcia
2017-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzcielu
Nr aktu prawnego
214/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1259
Data podjęcia
2017-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: umorzenia wierzytelności pieniężnych
Nr aktu prawnego
213/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1260
Data podjęcia
2017-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”
Nr aktu prawnego
212/2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji