Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1261
Data podjęcia
2017-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2017 rok
Nr aktu prawnego
211/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1262
Data podjęcia
2017-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd
Nr aktu prawnego
XXVI/192/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1263
Data podjęcia
2017-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd
Nr aktu prawnego
XXVI/191/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1264
Data podjęcia
2017-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2017 – 2026.
Nr aktu prawnego
XXVI/190/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1265
Data podjęcia
2017-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2017.
Nr aktu prawnego
XXVI/189/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1266
Data podjęcia
2017-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres powyżej 3 lat
Nr aktu prawnego
XXVI/188/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1267
Data podjęcia
2017-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2017 rok”
Nr aktu prawnego
XXVI/187/2017
Status
Zmieniony
Lp: 1268
Data podjęcia
2017-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Trzciel”.
Nr aktu prawnego
XXVI/186/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1269
Data podjęcia
2017-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
XXVI/185/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1270
Data podjęcia
2017-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Trzciel
Nr aktu prawnego
XXVI/184/2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji