ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.” Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2021-01-13 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-01-13 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2020-12-29 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 29.12.2020r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
„Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Zespołu Edukacyjnego w Brójcach, gdzie w zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
  1. Roboty przygotowawcze.
  2. Elewacja docieplenie.
  3. Struktura i malowanie.
  4. Cokół.
  5. Schody wejściowe do budynku i pomieszczeń piwnicznych.
  6. Rusztowanie.
  7. Wywóz gruzu.
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w przedmiarze robót (stanowiący załączniki do zapytania), w oparciu o który należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                      
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
13 stycznia 2021r. do godz. 1200  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Termomodernizacja Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2021r. o godz. 1215 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 29.12.2020r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
 
------------------------
Trzciel dnia 19.01.2021r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 29.12.2020r. na:
 
„Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
Usługi Budowlane Grzegorz Gajewski,
ul. Łąkowa 23, 66-320 Trzciel 
 
Kwota oferty:
Netto: 127 875,70 zł 
Brutto: 127 875,70 zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
MULTI SOLUTIONS Norbert Maszlong, ul. Bema 66/U2, 68-100 Żagań
195 570,00 zł
2
Usługi Budowlane  Grzegorz Gajewski, ul. Łąkowa 23, 66-320 Trzciel
127 875,70 zł
3
Zakład Murarski s.c. Muńko Jan, Muńko Marek, Nowe Kramsko, ul. Nowa 20, 66-110 Babimost
152 849,54 zł
4
Konsorcjum firm: „TOMBUD” Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz, oraz TOMBUD – BIS Tomasz Jeziorski, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz
151 005,32 zł
5 Zakład Usługowo – Handlowy Jan Janik ul. Wolsztyńska 23, 66-110 Babimost
157 157,27 zł
6
Przedsiębiorstwo Handlowo Budowlane Neder-Pol s.c., ul. Kazimierza Wielkiego 4/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
193 914,73 zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-29 09:05:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-29 09:06:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-19 09:32:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony