ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 581
Data podjęcia
2018-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
XXXVII/292/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 582
Data podjęcia
2018-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcielu na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVII/291/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 583
Data podjęcia
2018-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Trzcielu na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVII/290/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 584
Data podjęcia
2018-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Trzciela
Nr aktu prawnego
XXXVII/289/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 585
Data podjęcia
2018-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do "Stowarzyszenia Samorządowego A-2 Wielkopolska"
Nr aktu prawnego
XXXVII/288/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 586
Data podjęcia
2018-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  
Nr aktu prawnego
XXXVII/287/2018
Status
Nieobowiązujący
Lp: 587
Data podjęcia
2018-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2018 rok”
Nr aktu prawnego
XXXVII/286/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 588
Data podjęcia
2018-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Trzciel, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Nr aktu prawnego
XXXVII/285/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 589
Data podjęcia
2018-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/218/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzciel
Nr aktu prawnego
XXXVII/284/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 590
Data podjęcia
2018-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Chociszewie
Nr aktu prawnego
XXXVII/283/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji