ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 621
Data podjęcia
2017-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niograniczonego na "Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel"
Nr aktu prawnego
269/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 622
Data podjęcia
2017-12-14
Grupa tematyczna
Interpelacje
Tytuł aktu
Interpelacja Radnej Elżbiety Kaczmarek z dnia 14 grudnia 2017 r.
Nr aktu prawnego
3.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 623
Data podjęcia
2017-12-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Nr aktu prawnego
XXXV/270/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 624
Data podjęcia
2017-12-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Nr aktu prawnego
XXXV/269/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 625
Data podjęcia
2017-12-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2017.
Nr aktu prawnego
XXXV/268/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 626
Data podjęcia
2017-12-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2018.
Nr aktu prawnego
XXXV/267/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 627
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2017 rok
Nr aktu prawnego
268/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 628
Data podjęcia
2017-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2017 rok
Nr aktu prawnego
267/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 629
Data podjęcia
2017-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie nadania odznaki honorowej "Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzciel"
Nr aktu prawnego
266/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 630
Data podjęcia
2017-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
265/2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji