ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 591
Data podjęcia
2018-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu karetki – ambulansu wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego.
Nr aktu prawnego
XXXVII/282/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 592
Data podjęcia
2018-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2032
Nr aktu prawnego
XXXVII/281/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 593
Data podjęcia
2018-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/280/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 594
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Interpelacje
Tytuł aktu
Interpelacja Radnego Andrzeja Kałka z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Nr aktu prawnego
5.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 595
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Interpelacje
Tytuł aktu
Interpelacja Radnej Elżbiety Kaczmarek z dnia 28 grudnia 2017 r.
Nr aktu prawnego
4.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 596
Data podjęcia
2018-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.
Nr aktu prawnego
286/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 597
Data podjęcia
2018-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niograniczonego na "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brójce"
Nr aktu prawnego
285/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 598
Data podjęcia
2018-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2018 roku
Nr aktu prawnego
284/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 599
Data podjęcia
2018-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
Nr aktu prawnego
283/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 600
Data podjęcia
2018-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: kontroli
Nr aktu prawnego
281/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji