Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/347/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/332/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach
Nr aktu prawnego
XLIV/346/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel - w części obrębu Jasieniec.
Nr aktu prawnego
XLIV/345/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XLIV/344/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciel za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/343/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciel za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/342/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Trzciela
Nr aktu prawnego
XLIV/341/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
397/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
396/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
395/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji