ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-22 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane - „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu.”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.1 KiB)
 • SWZ - edytowalny (DOC, 418.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 535.2 KiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ (DOC, 178 KiB)
 • załącznik nr 2a do SWZ (DOC, 148.5 KiB)
 • załącznik nr 2b do SWZ (DOC, 152.5 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 149.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 143 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ (DOC, 150 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 148.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 328 KiB)
 • załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa (ZIP, 58.9 MiB)
 • załącznik nr 9 - STWiOR (ZIP, 3 MiB)
 • załącznik nr 10 - przedmiary robót (ZIP, 2.2 MiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ (XLSX, 13 KiB)
 • załącznik nr 12 do SWZ - opinia geotechniczna (PDF, 9.5 MiB)
 • załącznik nr 13 do SWZ - pozwolenie na budowę (PDF, 3.1 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - pozwolenie wodnoprawne (PDF, 1.7 MiB)