ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-10
Data rozstrzygnięcia
2021-10-06
Tytuł zamówienia publicznego
System nawadniania boiska piłkarskiego w Trzcielu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wybor (PDF, 113.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-07-07
Data rozstrzygnięcia
2021-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2021r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • zapytanie ofertowe - wybór (PDF, 112.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-06-22
Data rozstrzygnięcia
2021-07-13
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 106.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-02-10
Data rozstrzygnięcia
2021-02-25
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-30
Data rozstrzygnięcia
2021-03-05
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Gmina Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 119.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-12-30
Data rozstrzygnięcia
2021-01-29
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 207.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-12-29
Data rozstrzygnięcia
2021-01-19
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • zapytanie ofertowe - wybór (PDF, 111 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-11-24
Data rozstrzygnięcia
2020-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Trzciel: Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 80.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-11-13
Data rozstrzygnięcia
2020-12-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzciel – Etap II.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 74.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-10-30
Data rozstrzygnięcia
2020-12-08
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Trzciel: Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Brójce. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 123.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji