ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2022-02-04
Data rozstrzygnięcia
2022-02-25
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu Gminy Trzciel do placówki służącej rehabilitacji.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wybor (PDF, 157.5 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2021-11-24
Data rozstrzygnięcia
2021-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • zawiadomienie o wyborze (PDF, 195.3 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2021-09-10
Data rozstrzygnięcia
2021-10-06
Tytuł zamówienia publicznego
System nawadniania boiska piłkarskiego w Trzcielu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wybor (PDF, 113.1 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2021-08-02
Data rozstrzygnięcia
2021-09-06
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wybor (PDF, 193.1 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2021-07-07
Data rozstrzygnięcia
2021-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2021r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • zapytanie ofertowe - wybór (PDF, 112.7 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2021-06-22
Data rozstrzygnięcia
2021-07-13
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 106.6 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2021-02-10
Data rozstrzygnięcia
2021-02-25
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 28
Data ogłoszenia
2020-12-30
Data rozstrzygnięcia
2021-03-05
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Gmina Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 119.2 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2020-12-30
Data rozstrzygnięcia
2021-01-29
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 207.5 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2020-12-29
Data rozstrzygnięcia
2021-01-19
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • zapytanie ofertowe - wybór (PDF, 111 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji