ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2017-05-26
Data rozstrzygnięcia
2017-06-28
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2017r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 143.2 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2017-04-14
Data rozstrzygnięcia
2017-05-17
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Trzciel: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasieniec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wybor (PDF, 151.7 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2017-03-03
Data rozstrzygnięcia
2017-03-22
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 150.6 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2017-02-22
Data rozstrzygnięcia
2017-03-22
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierczynku.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 219.6 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2017-02-08
Data rozstrzygnięcia
2017-03-01
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik_drogi2017 (DOC, 37.5 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2017-01-25
Data rozstrzygnięcia
2017-02-10
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzcielu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik_szatnia (PDF, 143.6 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2017-01-13
Data rozstrzygnięcia
2017-02-03
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Trzciel: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 151.7 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2016-11-23
Data rozstrzygnięcia
2016-12-14
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 139 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2016-11-08
Data rozstrzygnięcia
2016-11-23
Tytuł zamówienia publicznego
Trzciel: Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2016 roku deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 880 000,00 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 80.4 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2016-10-05
Data rozstrzygnięcia
2016-10-25
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasieniec.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybor (PDF, 217.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji