ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-01-09 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2019 roku 11/2019 Obowiązujący
2 2018-12-31 Zarządzenie w sprawie: umorzenia wierzytelności pieniężnych 10/2018 Obowiązujący
3 2018-12-27 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2019 roku 7/2018 Obowiązujący
4 2018-12-07 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok 3/2018 Obowiązujący
5 2018-12-19 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023 II/24/2018 Obowiązujący
6 2018-12-19 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. II/23/2018 Obowiązujący
7 2018-12-19 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II/22/2018 Obowiązujący
8 2018-12-19 Uchwała w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego II/21/2018 Obowiązujący
9 2018-12-19 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2031 II/20/2018 Obowiązujący
10 2018-12-19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok II/19/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu