ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-03-13 Interpelacje Interpelacja Radnej Elżbiety Florczyk z dnia 1 marca 2019 r. 1.2019 Obowiązujący
2 2019-02-27 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok 38/2019 Obowiązujący
3 2019-02-21 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok 37/2019 Obowiązujący
4 2019-03-06 Protokoły z Sesji RM Protokół Nr 3/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu III/2019 Obowiązujący
5 2019-03-01 Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór IV/39/2019 Obowiązujący
6 2019-03-01 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2019 – 2033 IV/38/2019 Obowiązujący
7 2019-03-01 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok IV/37/2019 Obowiązujący
8 2019-03-01 Uchwała w sprawie: w sprawie: dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane IV/36/2019 Obowiązujący
9 2019-02-12 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 34/2019 Obowiązujący
10 2019-02-04 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 33/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu