ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-08 Uchwała w sprawie: podziału Gminy Trzciel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XXXVIII/304/2018 Obowiązujący
2 2018-03-08 Uchwała w sprawie: podziału Gminy Trzciel na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. XXXVIII/303/2018 Obowiązujący
3 2018-03-08 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku XXXVIII/302/2018 Obowiązujący
4 2018-03-08 Uchwała w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Trzciel XXXVIII/301/2018 Obowiązujący
5 2018-03-08 Uchwała w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Trzciel, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XXXVIII/300/2018 Obowiązujący
6 2018-03-08 Uchwała w sprawie : zmian w Uchwale Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel. XXXVIII/299/2018 Obowiązujący
7 2018-03-08 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2032 XXXVIII/298/2018 Obowiązujący
8 2018-03-08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok XXXVIII/297/2018 Obowiązujący
9 2018-03-08 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej XXXVIII/296/2018 Obowiązujący
10 2018-03-08 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzciel za pomocą innego instrumentu płatniczego XXXVIII/295/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu