ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-04-26 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru agenta emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Trzciel 302/2018 Obowiązujący
2 2018-04-26 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok 301/2018 Obowiązujący
3 2018-04-20 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok 298/2018 Obowiązujący
4 2018-04-19 Uchwała w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Trzciel XL/317/2018 Obowiązujący
5 2018-04-19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/294/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 marca 2018r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich XL/316/2018 Obowiązujący
6 2018-04-19 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Trzciela XL/315/2018 Obowiązujący
7 2018-04-19 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel XL/314/2018 Obowiązujący
8 2018-04-19 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego w wyższej wysokości. XL/313/2018 Obowiązujący
9 2018-04-19 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2031 XL/312/2018 Obowiązujący
10 2018-04-19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok XL/311/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu