ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-29 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok 309/2018 Obowiązujący
2 2018-07-05 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lutol Suchy. XLIII/341/2018 Obowiązujący
3 2018-07-05 Uchwała w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lutol Suchy nie narusza ustaleń Studium XLIII/340/2018 Obowiązujący
4 2018-07-05 Uchwała w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzciel XLIII/339/2018 Obowiązujący
5 2018-07-05 Uchwała w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Trzciel miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. XLIII/338/2018 Obowiązujący
6 2018-07-05 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/320/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Trzciel XLIII/337/2018 Obowiązujący
7 2018-07-05 Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Trzciela XLIII/336/2018 Obowiązujący
8 2018-07-05 Uchwała w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Trzcielu XLIII/335/2018 Obowiązujący
9 2018-07-05 Uchwała w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków XLIII/334/2018 Obowiązujący
10 2018-07-05 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2031 XLIII/333/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu