Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2022-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
328/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2022-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
327/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa ul. Klonowej oraz przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Trzciel.”
Nr aktu prawnego
326/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Nr aktu prawnego
325/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
324/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Trzciela
Nr aktu prawnego
XXXIX/299/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutolu Suchym
Nr aktu prawnego
XXXIX/298/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/244/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutolu Suchym, zmienionej Uchwałą nr XXXIII/249/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/244/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutolu Suchym
Nr aktu prawnego
XXXIX/297/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2023 – 2038
Nr aktu prawnego
XXXIX/296/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/295/2022
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji