ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 14/2020 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XIV/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 13/2020 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XIII/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2020-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2020 – 2035
Nr aktu prawnego
XV/128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XV/127/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Nr aktu prawnego
XV/126/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XV/125/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciel za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XV/124/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciel za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XV/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Trzciela
Nr aktu prawnego
XV/122/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji