Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Trzcielu na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XII/100/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa remizy OSP w Trzcielu.”
Nr aktu prawnego
109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2020 roku
Nr aktu prawnego
108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
Nr aktu prawnego
107/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-01-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
106/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel.
Nr aktu prawnego
105/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”
Nr aktu prawnego
104/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-01-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
103/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2020 roku
Nr aktu prawnego
102/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji