ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2020-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzciel – Etap II.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • załącznik nr 1 (DOC, 96 KiB)
 • załącznik nr 2 (DOC, 89.5 KiB)
 • załącznik nr 3 (DOC, 87.5 KiB)
 • załącznik nr 4 (DOC, 88.5 KiB)
 • załącznik nr 5 (DOC, 82.5 KiB)
 • załącznik nr 6 (ZIP, 112.4 MiB)
 • wynik (PDF, 74.8 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2020-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Trzciel: Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Brójce. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 488 KiB)
 • załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna branży drogowej (ZIP, 29.6 MiB)
 • załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna branży sanitarnej (ZIP, 10.8 MiB)
 • załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna branży elektrycznej (ZIP, 2.8 MiB)
 • załącznik nr 10 - STWiOR (PDF, 3.4 MiB)
 • załącznik nr 11 - Przedmiary robót (ZIP, 167.7 KiB)
 • załącznik nr 12 - Projekt stałej organizacji ruchu (ZIP, 2.6 MiB)
 • załącznik nr 13 - Decyzja pozwolenia na budowę (PDF, 2.7 MiB)
 • wynik (PDF, 123.2 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2020-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Trzciel: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzciel – Etap II. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 143.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SIWZ (ZIP, 77.1 MiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 24.2 MiB)
 • załącznik nr 9 do SIWZ (ZIP, 11 MiB)
 • załączniki do wyjaśnień do SIWZ (ZIP, 2.1 MiB)
 • załączniki do wyjaśnień do SIWZ 2 (ZIP, 382.5 KiB)
 • załączniki do wyjaśnień do SIWZ 3 (ZIP, 6.1 MiB)
 • zestawienie złożonych ofert (PDF, 262.1 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2020-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • decyzja PINB (PDF, 1.7 MiB)
 • przedmiar robót (DOC, 102 KiB)
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 265.5 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2020-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 432.5 KiB)
 • załącznik nr 7a do SIWZ (PDF, 140.7 KiB)
 • załącznik nr 7b do SIWZ (PDF, 64.1 KiB)
 • załącznik nr 8_do SIWZ (DOCX, 47.5 KiB)
 • załącznik nr 10_do SIWZ (PDF, 5.7 MiB)
 • załącznik nr 11_do SIWZ (PDF, 918.3 KiB)
 • wynik (PDF, 119.3 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2020-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-31 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Modernizacja komina na kotłowni osiedlowej na Osiedlu Jana III Sobieskiego w Trzcielu.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • przedmiar (PDF, 47 KiB)
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 263 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2020-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Modernizacja pomieszczeń przychodni zdrowia w Brójcach.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 259 KiB)
 • przedmiar robót (DOC, 154.5 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2020-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 138 KiB)
 • wynik (PDF, 138.6 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2020-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Trzciel: Rozbudowa remizy OSP w Trzcielu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zal7_Architektura (ZIP, 10.9 MiB)
 • Zal7_Czesc ogolna (ZIP, 8.6 MiB)
 • Zal7_INST. ELEKTRYCZNE (ZIP, 7.5 MiB)
 • Zal7_INST. SANITARNE (ZIP, 1.8 MiB)
 • Zal7_KONSTRUKCJA (ZIP, 4.1 MiB)
 • Zal7_PZT (ZIP, 4.9 MiB)
 • SIWZ (DOC, 468 KiB)
 • załącznik nr 9 - Przedmiar Robót (PDF, 304.5 KiB)
 • załącznik nr 10 - Decyzja Pozwolenia na budowę (PDF, 2.8 MiB)
 • załącznik nr 8 - STWIOR (ZIP, 10.2 MiB)
 • wynik (PDF, 147.9 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2020-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Trzciel: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 280.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji