ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2019-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Modernizacja budynku Centrum Kultury w Trzcielu.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • przedmiar robót (DOC, 373.5 KiB)
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 258 KiB)
 • wynik (PDF, 134.3 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2019-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Budowa drogi w Lutolu Mokrym.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • przedmiar (DOC, 41.5 KiB)
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 249 KiB)
 • Wybor (PDF, 214 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2019-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - ogłoszenie (PDF, 165.3 KiB)
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 138 KiB)
 • Wybor (PDF, 137.6 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2019-01-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie (DOC, 60 KiB)
 • Opis (DOC, 260 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 1.1 MiB)
 • Decyzja (PDF, 1.7 MiB)
 • Wybor (PDF, 136.5 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2019-01-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzcielu.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie (PDF, 152.1 KiB)
 • projekt wykonawczy (ZIP, 272.2 KiB)
 • przedmiar robót (DOC, 145 KiB)
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 251 KiB)
 • Wybor (PDF, 143.4 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2018-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Gmina Trzciel: Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - dowozy (DOC, 320 KiB)
 • wynik (PDF, 152.7 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2018-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi, Gmina Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 370.5 KiB)
 • załącznik nr 7a_do SIWZ (RTF, 2 MiB)
 • załącznik nr 7b_do SIWZ (RTF, 2.5 MiB)
 • załącznik nr 8_do SIWZ (DOCX, 47.7 KiB)
 • załącznik nr 10_do SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • załącznik nr 11_do SIWZ (PDF, 918.3 KiB)
 • wybor (PDF, 148.8 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2018-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji – działka nr 128/1 w Starym Dworze.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • przedmiar (DOC, 131.5 KiB)
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 230.5 KiB)
 • Wynik (DOC, 34.5 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2018-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Trzciel: Przebudowa dróg gminnych ulic: Jagiełły i Jana III Sobieskiego w miejscowości Trzciel.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna branży drogowej (ZIP, 7.9 MiB)
 • załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna branży sanitarnej (ZIP, 1.5 MiB)
 • załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ZIP, 3.9 MiB)
 • załącznik nr 10 - Przedmiar robót (ZIP, 19.4 KiB)
 • załącznik nr 11 - Projekt stałej organizacji ruchu (ZIP, 2.2 MiB)
 • załącznik nr 12 - Operat dendrologiczny (ZIP, 3.7 MiB)
 • załącznik nr 13 - Zaświadczenie znak AB.6743.333.2017.SA z dnia 01.09.2017r (PDF, 275.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 484 KiB)
 • wybor (PDF, 147 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2018-05-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2018r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • azbest_opis (DOC, 242 KiB)
 • Wynik (PDF, 138.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji